Договір на продаж авіаквитків

Те, що воліли тоді, тепер залишилося в пам'яті. Різні любителі польотів раніше вже зрозуміли незаперечні переваги покупки авіа квитків прямо через особистий смартфон. Одночасно з збереженням часу — економія коштів, які в період кризи ніколи не стануть обтяжливими. Світ перетворюється. Пропонуємо Вам скористатися цим сайтом, на якому без праці виявите тільки привабливі варіанти на внутрішні авіарейси на вказаний маршрут. Ви знаєте, в яке місце поділися 36мм фототехніка, бобінні магнітофони відеомагнітофони ,. Перерахований перелік в цей час не актуальний хоча, може лежать на підлозі в коморі. Приблизно це ж ми бачимо і авіа квитків. І, може бути остання система закриється не скоро, але побачимо.

Договір на авіаквитки

Договір на продаж авіаквитків

Організація, працівники якої часто виїжджають у відрядження, може укласти з турфірмою договір на бронювання та придбання для них авіаквитків. У цьому випадку турфірма виступає в ролі агента, який за заявкою організації буде купувати для неї авіаквитки у перевізників.

УМОВИ ДОГОВОРУ

Договір, за яким турфірма бронює і набуває для корпоративного клієнта авіаквитки на зазначені ним дати і рейси, відноситься до договорів возмездного надання послуг (п. 1 ст. 779 Цивільного кодексу РФ). За таким договором виконавець (турфірма) зобов'язується за завданням замовника (організації) надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

У договорі потрібно чітко прописати порядок:

— Подання клієнтом заявки на бронювання для нього авіабілетов-

— Оплати авіаквитків і послуг турфірми-

— Анулювання броні-

— Здачі придбаних авіаквитків.

Також потрібно вказати відповідальність сторін за порушення умов договору, термін дії договору та порядок його зміни (розірвання) і реквізити сторін.

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ

Підсумовуючи все вищесказане, наведемо приблизний зразок договору з туристом.

Договір № 158/09

на корпоративне обслуговування з авіаперевезень

м Москва «16» листопада 20 09 р

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-тур» (надалі — Агентство) в особі генерального директора Рибакова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія» (надалі — Замовник) в особі генерального директора Маркісова Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є надання Агентством авіаційних послуг з бронювання, оформлення і доставки Замовнику замовлених послуг.

2. ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТСТВА

2.1. Агентство зобов'язується:

2.1.1. Бронювати місця на рейси російських і зарубіжних авіакомпаній.

2.1.2. Видавати Замовнику довідки про статус рейсу, інформувати його по будь-яких питань, пов'язаних з наданої авіаційної послугою.

2.1.3. Докладати всіх зусиль для мінімізації витрат Замовника з придбання авіаквитків на авіаперевезення, вишукувати оптимальні умови маршрутів.

2.1.4. Оформляти авіаквитки за заявкою Замовника відповідно до Правил Перевізників.

2.1.5. Своєчасно здійснювати взаєморозрахунки і проводити вивірення розрахунків із Замовником.

2.1.6. Надавати Замовнику знижку за викуплені квитки за опублікованими тарифами АК «ТРАНСАЕРО» у розмірі 3 (трьох) відсотків від застосовуваних опублікованих тарифів бізнес- і економічного класів.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується:

3.1.1. Своєчасно подавати Агентству письмово заявку на бронювання та придбання авіаквитків.

3.1.2. Перераховувати на розрахунковий рахунок Агентства необхідну грошову суму в розмірі та строки, встановлені у пункті 4.2 Договору.

3.1.3. Приймати від Агентства авіаквитки та інші документи строго за дорученням.

3.1.4. В найкоротший термін повідомляти Агентство про відмову від польоту або неточності в поданій заявці, а також вносити в заявку всі виникаючі зміни і виробляти ануляцію заброньованих місць у письмовому вигляді.

3.1.5. При відмові від польоту повертати квиток в касу Агентства у строки, встановлені Правилами Перевізника.

3.1.6. Своєчасно сповіщати Агентство про всі зміни, пов'язаних з юридичною адресою, ІПН, банківськими реквізитами.

4. РОЗРАХУНКИ СТОРІН

4.1. Розрахунки Замовника з Агентством виробляються в рублях за курсом Перевізника на дату оформлення авіаперевезення.

4.2. Замовник перераховує Агентству грошові кошти в розмірі вартості авіаційних квитків в терміни, обумовлені Правилами та розпорядженнями Перевізників. Агентство зобов'язується інформувати Замовника про вищевказані Правилах.

4.3. Видача авіаквитків здійснюється за умови надходження грошової суми Замовника на розрахунковий рахунок Агентства.

4.4. Для прискорення оформлення і видачі авіаквитків Замовник може розмістити на розрахунковому рахунку Агентства авансовий платіж на суму, в межах якої Агентство буде негайно оформляти і видавати замовлені авіаквитки.

4.5. У випадку порушення Замовником строків, пов'язаних з бронюванням, оплатою або скасуванням замовлень на авіаперевезення, всі штрафні санкції, встановлені Перевізниками, оплачує Замовник.

4.6. Агентство стягує із Замовника повну вартість замовлених авіаквитків з урахуванням зборів, встановлених Перевізниками, за вирахуванням суми знижки.

5. Вивірка РОЗРАХУНКІВ

5.1. Сторони спільно ведуть облік і проводять щоквартальну вивірку обсягів авіаційних квитків, переданих Агентством за заявками Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства РФ.

6.2. Агентство несе повну відповідальність перед Замовником за шкоду, заподіяну в результаті неправильного оформлення перевізних документів.

6.3. Замовник несе повну відповідальність перед Агентством за шкоду, заподіяну в результаті неточного оформлення або несвоєчасного анулювання заявки.

6.4. Агентство не несе відповідальності за відсутність місць на конкретному рейсі.

6.5. Агентство не несе відповідальності за дії Перевізників, а саме: заміну повітряного судна, зміна розкладу, скасування або затримку рейсів, невідповідність класу обслуговування, незабезпечення стикувань, втрату багажу або особистих речей пасажира.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі виникаючі за Договором суперечки шляхом безпосередніх переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів їх розгляд буде передано до Арбітражного суду м Москви.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір укладено на невизначений термін і набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами.

8.2. Сторона, що побажала розірвати даний Договір, повинна попередити іншу сторону про свої наміри не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання і закінчити в зазначений термін всі взаєморозрахунки.

8.3. Зміни в цьому Договорі можуть бути внесені в будь-який час за письмовою згодою сторін, а також у випадках зміни агентських угод між Агентством і Перевізником і прийняття нових законодавчих актів, що стосуються діяльності Агентства або Замовника.

8.4. Цей Договір підписаний у двох примірниках, російською мовою, при цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

АГЕНТСТВО ТОВ «Дельта-тур»

Юридична адреса: 127349, г. Москва, вул. Лєскова, буд. 3 Фактична адреса: 109012, г . Москва, вул. Нікольська, д. 8

Тел. / Факс: 8 (495) 156-85-96

ІПН 7707177937. КПП 770402001

Джерело: http://gkalgora.com/article/4662/

*****

Договір на продаж авіаквитків

бронювання готелів, бронювання та оформлення авіаквитків, оформлення залізничних квитків

«» 2015

в особі. діє на підставі. іменований надалі «Виконавець », З одного боку, і в обличчі. діє на підставі. іменований надалі «Замовник », З іншого боку, іменовані надалі« Сторони », уклали цей договір, надалі«Договір », Про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується на підставі заявки Замовника надавати такі послуги: бронювання готелів, бронювання та оформлення авіаквитків, оформлення залізничних квитків і їх відправлення на електронну адресу або по факсу. для співробітників організації Замовника, членів їх сімей (за винятком авіаперевезень, оформлених на пасажирів до 12 років з дитячими знижками CHD, INF) і ділових партнерів Замовника.

1.2. Заявка Замовника повинна бути оформлена на фірмовому бланку і завірена печаткою організації Замовника, що є підтвердженням ділового партнерства. Для підтвердження факту того, що особи зазначені в заявці є співробітниками організації Замовника, членами їх сімей чи діловими партнерами Замовника інших документів не вимагається.

1.3. Замовник зобов'язується оплатити послуги за цим договором на підставі рахунку Виконавця.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов'язується:

 • протягом одного дня з моменту прийняття заявки Замовника здійснити бронювання готелів, оформлення авіаквитків, ж / д квитків, далі іменовані як документи, і їх відправку на електронну адресу Замовника: _________________________;
 • відправка документів здійснюється до 18.00 годин московського часу, при надходженні заявки до 12.00 годин московського часу;
 • у разі надходження заявки після 12.00 годин московського часу, відправка документів здійснюється до 12.00 годин московського часу наступного робочого дня;
 • в разі термінового вильоту, відправка документів здійснюється протягом дня;
 • негайно при виявленні обставин, що тягнуть неможливість виконання цього договору, призупинити виконання зобов'язань за договором і повідомити про це Замовника;
 • гарантовано інформувати Замовника про можливість виконання заявки протягом поточного робочого дня з моменту її надходження;
 • надавати Замовнику необхідну довідкову інформацію з питань організації та здійснення авіаційних та залізничних перевезень, бронювання готелів, включаючи інформацію про розклад руху літаків і поїздів, вартості (тарифах);
 • своєчасно інформувати Замовника про зміни в розкладі руху, а також інших умов перевезень пасажирів, вантажів і багажу за фактом отримання змін від перевізників;
 • безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені недоліки, якщо в процесі надання послуг Виконавець допустив відступ від умов договору, погіршуючи якість послуг;
 • прийняті в рамках цього договору зобов'язання виконувати якісно, ​​належним чином і в строк;

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується:

 • не пізніше 24 годин до вильоту рейсу, на який Замовник бажає придбати квитки, передати Виконавцю заявку. Заявка може бути передана будь-яким способом: по факсу або електронному вигляді. У заявці мають бути відображені реквізити Замовника, ПІБ пасажирів, паспортні дані, контактний телефони пасажирів, маршрут, дата вильоту, адресу доставки, форма оплати. В окремих випадках за погодженням з Виконавцем допускається подача заявки за 5 годин до вильоту рейсу;
 • оплатити послуги Виконавця відповідно до умов цього договору;
 • направити заявку Виконавцю на бронювання готелю для співробітників організації, членів їх сімей або ділових партнерів, не пізніше, ніж за 48 годин до заїзду в готель;
 • анулювати замовлення на бронювання готелю не пізніше, ніж за термінами зазначеним у документах на підтвердження бронювання.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Виконавець після виконання послуг у відповідність із заявкою Замовника, виставляє Замовнику рахунок за надані послуги. Фактом виконання замовлення є отриманням Замовником проїзних документів на електронну адресу або по факсу Замовника, зазначеним у договорі.

4.2.Стоімость послуг включає в себе:

 • тарифи, такси, збори перевізників і готелів, послуги яких представляються Замовнику за цим Договором;
 • збори, що стягуються Виконавцем при бронюванні, виписці, переоформлення та поверненні квитків;

Розміри зборів наведені у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього договору.

4.3 Замовник проводить оплату рахунку на послуги, передбачені в п.4.2 Договору протягом банківських днів після отримання рахунку, виставленого Виконавцем в порядку п.4.1 цього договору. Оплата здійснюється в рублях у безготівковій формі на банківський рахунок Виконавця, або готівковими коштами в касу, при дотриманні норм чинного законодавства РФ.

4.4. Днем оплати, у разі безготівкових платежів, вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі оплати готівкою, вдень оплати вважається надходження готівкових коштів у касу Виконавця.

4.5. Виконавець не пізніше робочих днів після надходження оплати від Замовника доставляє в офіс останньому, оформлення у відповідність до вимог законодавства РФ рахунок-фактуру та акт наданих послуг, з виділеним ПДВ, незалежно від форми оплати. Замовник зобов'язується протягом днів повернути Виконавцю один підписаний примірник Акту, або представити мотивовані заперечення.

4.6. Повернення грошових сум Замовнику за невикористані авіаквитки (ж / д квитки) проводиться протягом банківських днів з моменту отримання Виконавцем невикористаних авіа та (або) залізничних квитків від пасажирів, на яких були оформлені квитки, або безпосередньо від Замовника. Повернення грошових сум здійснюється на підставі правил встановлених авіакомпаніями і ВАТ «РЖД». При цьому сервісний збір поверненню не підлягає.

4.7. Сторони в міру необхідності, але не рідше ніж один раз рік, проводять звірку стану взаємних розрахунків, результати якої відображаються у відповідному Акті, скріпленому підписами сторін.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством РФ і цим договором.

5.2. Замовник несе майнову відповідальність у таких межах:

 • за повернення кожного авіаквитка відповідно до чинного законодавства РФ. У разі зміни законодавства Виконавець зобов'язується протягом днів з моменту вступу змін в законну силу сповістити про це Замовника за коштами факсимільного і (або) електронного зв'язку;
 • при несвоєчасному повідомленні про ануляцію або зміну броні на готель — у розмірі повної вартості проживання першої доби.

5.3. Виконавець бере на себе повну відповідальність і гарантує повне відшкодування збитків і понесених витрат у випадках, що сталися з вини Виконавця, в тому числі за неправильне оформлення перевізної документації; порушення Виконавцем певних правил і технології бронювання перевезень.

5.4. Кожна зі сторін цього договору звільняється від відповідальності за його порушення, якщо таке порушення стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторони не можуть впливати, наприклад: землетрус, повінь, пожежа, ураган, а також повстання, громадянські заворушення, страйк, акти державних органів, військові дії будь-якого характеру, що перешкоджають виконанню цього договору.

5.5. Сторона, для якої виконання зобов'язань за цим договором стало неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, повинна негайно інформувати іншу сторону про початок, тривалості і часу припинення вказаних зобов'язань. Доцільність подальшого виконання сторонами зобов'язань за цим Договором при збереженні дії обставин непереборної сили, визначається сторонами шляхом переговорів.

6. Порядок вирішення спорів, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1.Спори виникають при виконанні та розірванні цього договору, вирішуються шляхом переговорів. Претензійний порядок вирішення спорів за цим договором є обов'язковим, термін відповіді на претензію складає робочих днів. При недосягненні згоди між сторонами суперечки вирішуються Арбітражним судом РФ у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Цей договір може бути розірваний достроково за згодою або вимогою кожної зі сторін. У разі розірвання договору в односторонньому порядку, сторона, яка проявила ініціативу розірвання цього договору, повідомляє про це іншу сторону у письмовій формі поштовим або факсимільним відправленням не пізніше, ніж за робочих днів до передбачуваної дати розірвання договору.

6.3. При виникненні перешкод щодо виконання умов цього договору Замовник і Виконавець зобов'язуються негайно повідомляти про них один одному.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Цей договір складено в 2-х однакових примірниках, по одному для кожної із сторін, і набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

7.2. Договір укладено строком на один календарний рік. У випадку, якщо жодна зі сторін не заявить про свій намір розірвати цей договір не пізніше, ніж за робочих днів до закінчення терміну його дії, договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік на тих же умовах.

7.3. Перед припиненням терміну дії договору або його розірванням сторони зобов'язуються зробити взаєморозрахунки один з одним.

7.4. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

7.5. Всі виправлення по тексту цього договору мають юридичну силу тільки при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

7.6. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони будуть керуватися чинним цивільним законодавством РФ.

7.7. У разі зміни адрес і реквізитів, сторони зобов'язуються повідомити одна одну не пізніше трьох робочих днів з моменту настання таких змін.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець Юр. адреса: Поштова адреса: ІПН: КПП: Банк: Рас. / рахунок: Кор. / рахунок: БИК:

Замовник Юр. адреса: Поштова адреса: ІПН: КПП: Банк: Рас. / рахунок: Кор. / рахунок: БИК:

Джерело: http://dbsd.ru/contracts/services-contract/1403.html